Skicka ansökan om verkställighet

Du kan använda vårt verktyg för att ta reda på till vilket kontor du ska skicka din ansökan om någon ska betala eller göra något (verkställighet). Du använder det också för skicka bevis om laga kraft, fullmakt, andra originalhandlingar eller återkallelse i ärenden om verkställighet.

Det som avgör till vilket kontor du ska skicka din ansökan eller andra handlingar, är var personen som är skyldig dig pengar eller ska göra något bor. Fyll i personens postnummer och klicka på sök.

Vet du inte postnumret till den som ska betala eller göra något, kan du skriva in ditt eget postnummer för att se till vilket kontor du ska skicka din ansökan. Detsamma gäller om personen har skyddade personuppgifter.

Några undantag är ärenden om

Är du osäker eller vill ha hjälp kan du kontakta vår kundservice.

Sök kontor för verkställighet

nnn nn