Du vill få betalt från någon i annat EU-land

Du kan få hjälp av oss om du anser att någon är skyldig dig pengar och hen bor i ett annat EU-land. Då kan du ansöka om europeiskt betalnings­­föreläggande för att få ditt krav fastställt.

En person eller ett företag i Sverige kan ansöka om europeiskt betalningsföreläggande mot någon i ett annat EU-land. Omvänt kan en person eller ett företag i ett annat EU‑land lämna in en ansökan mot någon som bor i Sverige. Danmark är undantaget – där går det inte att ansöka om eller fastställa ett europeiskt betalningsföreläggande.

Vad är skillnaden?

Ansökan handläggs ungefär på samma sätt som det vanliga svenska betalningsföre­läggandet, men följande är specifikt för europeiskt betalningsföreläggande:

  • Du ska ansöka skriftligt med ett särskilt formulär som är gemensamt inom hela EU.
  • Avgörandet blir giltigt i hela EU när vi eller en utländsk domstol har fastställt kravet. Beslutet kan genomföras (verkställas) i alla EU-länder, förutom i Danmark.
  • Varken du som ansöker eller den ansökan riktar sig mot behöver närvara i domstol.
  • Behöriga domstolar inom EU utfärdar europeiska betalningsförelägganden. I Sverige har Kronofogden rollen som behörig domstol. Det innebär att vi handlägger dessa ärenden.

Hur du ansöker till ett annat EU-lands domstol

Huvudregeln är att du ansöker

  • hos domstolen i det EU-land där den du riktar ditt krav mot bor
  • med ”Formulär A – Ansökan om Europeiskt Betalningsföreläggande” – fråga domstolen hur du ansöker.

Du eller ditt juridiska ombud kan lämna in ansökan. Observera att du ofta måste betala ansöknings­avgiften till domstolen samtidigt som du skickar din ansökan. Kontakta domstolen för mer information.

Observera

Du ska inte skicka din ansökan till oss – vi kan inte vidarebefordra ansökningar till andra domstolar.

Krav mot någon i Sverige – ansök hos oss

Du ansöker

  • hos oss om den du riktar ditt krav mot bor i Sverige och du som sökande bor i ett annat EU-land
  • med ”Formulär A – Ansökan om Europeiskt Betalningsföreläggande”
  • genom att skicka din ansökan i original per brev (inte mejl eller fax) till adressen du hittar här:

Skicka brev eller ansökan: Ansökan om Europeiskt betalningsföreläggande

Din ansökning ska vara skriven på svenska eller engelska.

Du får brev med alla uppgifter

Du får betala en ansökningsavgift. Betala inte avgiften i förväg, utan vänta tills du har fått ett brev från oss med alla uppgifter om hur du betalar. Observera att vi registrerar ditt ärende, men vi påbörjar inte handläggningen innan du har betalat. Vid försenad eller utebliven betalning avvisar vi din ansökan.

Du kan läsa mer om avgifter och kostnader på webbplatsen.

Avgifter och kostnader

Extra kostnad

Du kan också få betala en extra kostnad om du skickar din ansökan till oss och den du har ett krav mot bor i ett annat EU-land. Orsaken är att vi kan behöva ta hjälp av en utländsk domstol för att den du har ett krav mot ska få del av kravet (delgivning). Vissa länder tar för detta ut en avgift på mer än 100 euro. Som sökande är det du som betalar.

Handläggning och svarstider

Vi skickar oftast europeiska betalnings­förelägganden inom 30 dagar efter det att du har betalat ansökningsavgiften. Vi besvarar normalt mejl inom sju dagar.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Det finns flera undantag

Det finns flera undantag från huvudregeln om vart du skickar din ansökan. I vissa fall kan du som bor i Sverige och har ett krav mot någon i ett annat EU-land lämna in en ansökan till oss.

Ett exempel är om du kan anses vara konsument i förhållande till den andra parten. Detta kan vara fallet om du för privat bruk (som konsument) har köpt varor av ett utländskt företag som riktar sin verksamhet bland annat till Sverige. Du kan då lämna din ansökan till oss, eftersom vi har rollen som behörig domstol i Sverige. Det gäller oavsett i vilket EU-land den du riktar ditt krav mot finns.