Ändra dina betalningsuppgifter

Det är viktigt att du låter oss veta om du ändrar kontonummer eller adress om du är betalningsmottagare i ett ärende om skuldsanering.

Vill du anmäla nya betalningsuppgifter i en skuldsanering ska du använda blanketten "Anmälan om nya uppgifter – Betalningsmottagare vid skuldsanering".

Du ska anmäla ditt konto för utbetalning och adress. Byter du kontonummer eller flyttar skickar du en ny blankett med dina nya uppgifter.

Om du företräder någon annan

Du som lämnar in blanketten för någon annan, exempelvis ett bolag, måste vara behörig att företräda bolaget i ärendet och bifoga en fullmakt. Du hittar mer informationen på blanketten om vilka dokument som du kan behöva bifoga.

Anmälan om nya uppgifter – betalningsmottagare i skuldsanering