Kronofogden.se

På kronofogden.se kan du utföra olika ärenden och ta del av vår information. Webbplatsen är en av myndighetens kommunikationskanaler för privatpersoner och företag.

Har du synpunkter på webbplatsen?

Har du synpunkter på webbplatsen kan du mejla till oss.

webbredaktionen@krono­fogden.se

Vi kan tyvärr inte besvara alla mejl, men vi läser allt och tar med oss dina synpunkter i vårt förbättringsarbete.

Har du frågor som rör annat kan du ringa eller använda vårt mejlformulär:

Mejla oss

Rekommenderade webbläsare

Vår webbplats är testad och fungerar bra i moderna webbläsare som stöder webbstandarder satta av W3C, till exempel nyare versioner av Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge och Safari.

Våra e-tjänster

Våra e-tjänster fungerar bäst i Google Chrome. Om du har problem med en annan webbläsare är vårt tips därför att byta till Chrome. Vi har ingen möjlighet att ge tekniskt stöd vid eventuella problem.

Din webbläsare måste ha support för Javascript för att du ska kunna logga in på e-tjänsterna.

Reservation om innehållet

Innehållet på webbplatsen håller en hög kvalitet. Det är dock i praktiken omöjligt att helt gardera sig för misstag. Om innehållet på webbplatsen skulle skilja sig från den tryckta texten i vår rättsinformation, publikationer med mera gäller den tryckta versionen.

Användning av material – upphovsrätt

Upphovsrätt gäller inte författningar, myndighetsbeslut, domar och yttranden eller officiella översättningar av sådana texter (9 § första stycket upphovsrättslagen).

Handböcker, lagkommentarer och upplysande skrifter och publikationer som har upprättats hos en myndighet omfattas av begränsad upphovsrätt. Det innebär att du får kopiera, översätta, visa och framföra materialet om du anger källa och upphovsmannens namn i den utsträckning som god sed kräver (26a § andra stycket upphovsrättslagen).

Materialet får inte ändras mer än vad som krävs för att använda det eller återges i ett kränkande sammanhang. Till exempel bör omarbetningar eller strykningar undvikas.

Analysverktyg för webbstatistik

Vi använder Vizzit för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen.

Den data som samlas in i Vizzit är anonymiserad så att vi aldrig ska kunna identifiera en enskild individ. Vi delar heller aldrig med oss av denna data till tredje part. Alla tjänster som används för datainsamling driftas inom Sveriges gränser och är dedikerade till Kronofogden.