Ingivare

Uppdaterat mejlformulär för ingivare

Nu lanserar vi ett vidareutvecklat mejlformuläret för dig som är ingivare.

Syftet är det ska bli lättare för dig som är ingivare att veta vilken information du ska lämna i olika ärenden. Som en konsekvens av det undvika att behöva komplettera.

Om du mejlar via mejlformuläret, blir ämnesraderna enhetliga och vi kommer framöver att kunna sortera mejlen direkt till rätt instans. Hanteringen av mejl blir mer effektiv och snabbare.

Du hittar mejlformuläret på webbplatsen:

Kontakt för ingivare