Mina skulder

Vill du ha koll på dina skulder ska du använda e-tjänsten Mina skulder som du hittar på Mina sidor.

När du loggar in med Bank-id eller Freja e-id+ kommer du först till en startsida som ger dig en tydlig överblick över det som är mest aktuellt för dig. I fältet ”Att göra” kan du se om det finns en ny skuld vars förfallodatum inte passerat.

Mina skulder

I tjänsten Mina skulder kan du

  • se dina aktuella skulder, som ska drivas in, och få mer information om varje enskild skuld
  • se avslutade skulder
  • få information om tidigare betalningar
  • hitta information om hur du betalar
  • betala med Swish. Du kan fördela inbetalningen på alla skulder, betala en del av en specifik skuld eller betala av en hel skuld – enbart för privatpersoner
  • med hjälp av prognosverktyget se hur dina skulder kan utvecklas under en tioårsperiod. Om du har utmätning av lön kan du få en ungefärlig bild av hur länge utmätningen kan pågå – enbart för privatpersoner.

Ingen elektronisk legitimation?

Har du inget Bank-id eller har frågor om Swish – kontakta din bank. Har du inget Freja e-id+ hittar du information här:

Freja

Observera

Du kan alltid betala dina skulder via bankgiro.

Mina förelägganden

Om du vill veta mer om vilka krav som någon har mot dig eller ditt företag (förelägganden) ska du använda e-tjänsten Mina förelägganden.

Mina förelägganden