Beräkna ditt förbehållsbelopp

Det finns flera faktorer som påverkar hur stor din löneutmätning blir. För att klara din försörjning är du alltid garanterad att behålla ett visst belopp, det kallar vi för ditt förbehållsbelopp. 

Förbehållsbeloppet består av

  • din boendekostnad och
  • ett normalbelopp som ska täcka dina allmänna levnadskostnader.
    Du kan även få tillägg för barnomsorg, arbetsresor med mera.

Det som blir över av din inkomst när dessa kostnader är borträknade betalar din arbetsgivare till oss. Vi ser till att de som du har skulder till (dina borgenärer) får betalt.

Räkna ut hur mycket du får behålla

Du kan själv räkna fram det belopp du har rätt att behålla, ditt förbehållsbelopp.

Så här går beräkningen till

Du behöver lämna en hel del information för att vi ska kunna räkna ut ditt förbehållsbelopp. Det handlar bland annat om dina

  • familjeförhållanden
  • inkomster för dig och din eventuella partner
  • kostnader för boende
  • övriga kostnader.

Tänk på att

Beloppet du får fram är ungefärligt och kan skilja sig från det belopp som vi får fram i vår beräkning. Det beror bland annat på att det kan finnas uppgifter i våra register som påverkar beräkningen.

Observera

Du är anonym och behöver inte lämna några personuppgifter för att göra beräkningen. Dina svar sparas inte.