Synpunkter på konkursförvaltare eller rekonstruktör

Det är till oss du vänder dig om du är missnöjd med en konkursförvaltare, den som sköter konkursen, eller en rekonstruktör, den som sköter företagsrekonstruktionen. Vi ansvarar för att granska konkursförvaltares hantering av konkurser och har tillsyn över rekonstruktörer

När ska du vända dig till oss?

Vänd dig till oss om du

  • är missnöjd med en konkursförvaltare
  • har frågor som rör konkurser
  • är missnöjd med en rekonstruktör.

Kontakta rätt kontor

Kontakta något av våra kontor, beroende på vilken tingsrätt som handlägger konkursen eller företagsrekonstruktionen:

Tingsrätter som handlägger konkurser avgör till vilket kontor du ska vända dig till.

Konkursen handläggs av tingsrätten i

Vänd dig till vårt kontor i

Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Gävleborg, Dalarna, Västernorrland, Stockholm, Södermanland, Uppsala och Gotlands län

Sundbyberg och Umeå

Västra Götaland, Värmland, Västmanland och Örebros län

Göteborg

Skåne, Blekinge, Jönköping, Östergötland, Halland, Kalmar och Kronobergs län

Malmö och Jönköping

Slutgranskning av mindre konkurser kan göras på vilket som helst av våra kontor i landet.

Vad gör vi i en konkurs?

Vår uppgift är att utöva tillsyn i konkurser. Det gör vi genom att säkerställa att de som sköter konkurser – landets konkursförvaltare – håller en jämn och hög standard.

Vi övervakar till exempel att konkurs­förvaltaren följer konkurslagen och andra författningar, och att avvecklingen av konkursen inte dröjer i onödan.

Vi kan inte bestämma hur förvaltaren gör i det enskilda fallet, men vi kan begära att konkursförvaltarens arvode sänks eller begära att förvaltaren inte får behålla sitt uppdrag.

Vad gör vi i en företagsrekonstruktion?

Vi har också tillsyn över rekonstruktörer i företagsrekonstruktioner. Tingsrätten hör med oss innan de utser en rekonstruktör för att säkerställa att de som utses till rekonstruktörer håller en hög och jämn standard. Vi har tillsyn över lönegaranti så det går rätt till och kan begära att tingsrätten prövar och beslutar om ersättning till rekonstruktören.

Förhindra ekonomisk brottslighet

Dessutom arbetar vi för att förhindra ekonomisk brottslighet som är kopplad till konkurser och företagsrekonstruktioner.