Om ditt företag går i konkurs eller rekonstrueras

Ditt företag kan gå i konkurs om det inte betalar sina skulder. En företags­rekonstruktion är ett alternativ till konkurs om företaget kan överleva på sikt. Vår roll i en konkurs är att ha tillsyn över konkursförvaltarna.

Ditt företag kan tvingas att gå i konkurs om det inte betalar sina skulder under en längre tid. En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala företagets skulder.

Vem kan ansöka om konkurs?

Det är företaget eller den som vill ha betalt (borgenären) som ansöker i tingsrätten om konkurs. Om domstolen beslutar om konkurs utser den en konkursförvaltare.

Konkursförvaltaren tar hand om och säljer företagets egendom. Pengarna används till att betala konkursförvaltarens arvode och därefter delas resten av pengarna ut till dem som vill ha betalt i en viss bestämd ordning.

När konkursen är avslutad upphör bolaget att existera, och kan därmed inte krävas på betalning.

Vad innebär en företagsrekonstruktion?

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem, men möjlighet att på sikt överleva.

Det är företaget eller den som vill ha betalt (borgenären) som ansöker i domstol om rekonstruktion. Om domstolen beviljar rekonstruktionen utser den en rekonstruktör.

I en företagsrekonstruktion kan det ingå ett offentligt ackord. Det innebär att de som vill ha betalt får avstå från en del av sina krav.