Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Jag har fått ett brev (föreläggande) om att jag ska vräkas – vad ska jag göra?

Du ska bekräfta att du har fått brevet. Det kan du göra på något av följande sätt:

  1. Logga in på Mina sidor och signera mottagningsbeviset (delgivningskvittot) digitalt.
  2. Ring till kundservice för att muntligen bekräfta att du har tagit emot kravet.
  3. Skriv under och skicka in mottagningsbeviset (delgivningskvittot) i svarskuvertet som finns med i brevet.

Mina sidor

Att du svarar innebär inte att du godkänner kravet, det är bara ett kvitto på att du tagit emot det. Har du frågor kan du kontakta oss eller din hyresvärd.

Behöver du rådgivning hittar du kontaktuppgifter till budget- och skuldrådgivningen i din kommun via Konsumentverkets vägledning.

Kommunal budget- och skuldrådgivning