Måste jag skriva under mottagningsbeviset om kravet är fel?

Att du skriver under mottagningsbeviset (delgivningskvittot) betyder inte att du godkänner kravet. Det är ett bevis på att du har tagit emot kravet och vet om att det finns.

Är kravet fel ska du meddela oss att du invänder mot (bestrider) kravet.