Jag har fått ett brev med ett mottagningsbevis (delgivningskvitto) – vad är det?

Det är ett brev (föreläggande) med ett krav från någon som anser att du ska betala eller göra något (handräckning). Personen vill få sitt krav fastställt i ett beslut (utslag). Du svarar att du tagit emot kravet digitalt på Mina sidor eller genom att skriva under och skicka in mottagningsbeviset (delgivningskvittot) till oss. Svaret betyder inte att du godkänner kravet.

Brevet kan också gälla andra beslut som du måste skriva under och skicka in till oss.

Svara att du tagit emot kravet med mottagningsbeviset