Jag har blivit id-kapad – vad gör jag?

Identitetsintrång är när någon obehörig använder din legitimation, dina lösenord, ditt personnummer, ditt Bank-id eller Freja e-id+ för att till exempel beställa varor eller ta lån i ditt namn.

På Skatteverkets webbplats finns information och tips på vad du kan göra om du blivit utsatt och för att skydda dig.

Skatteverket – Identitetsintrång

Får du ett brev från oss (föreläggande) med ett krav som du tycker är fel är det viktigt att du agerar i tid. Du kan invända mot kravet (bestrida) till oss.

Du vill invända mot ett krav