Vad händer om en bluffaktura lämnas till er?

Även om du invänder mot (bestrider) en bluffaktura kan företaget skicka en ansökan med krav på betalning (betalningsföreläggande) till oss.

Observera att det är viktigt att du invänder mot (bestrider) kravet när det skickas till dig. Invänd skriftligen till oss. Du ska

  • tala om att du tycker att fakturan är fel
  • beskriva varför uppgifterna är fel eller missvisande
  • bifoga de handlingar som stödjer dina uppgifter, till exempel en mejlväxling där det framgår att du invänt mot kravet.

Vad händer om företaget trots detta vill gå vidare med kravet?

Då lämnar vi över målet till domstolen.

Vi utmäter inte om det saknas ett beslut (utslag) eller en dom som säger att du är skyldig att betala.

Tänk på att om vi

  • fastställer kravet i ett beslut (utslag)
  • driver in pengar för skulden, så kan du få en betalningsanmärkning.

Kan uppgifter hos er ge en betalningsanmärkning?