Jag har fått en bluffaktura – vad gör jag?

Det första du gör är att genast invända mot (bestrida) fakturan.

Så här gör du:

  1. Stryk ett streck över fakturan och skriv ”Invänder mot (bestrider) betalningsansvar – ej beställt”.
  2. Skicka din invändning (bestridande) via mejl eller rekommenderat brev så att datum och tid framgår.
  3. Returnera fakturan till avsändaren.
  4. Spara en kopia på det du skickat.

När du har invänt mot bluffakturan är nästa steg att polisanmäla bedrägeriförsöket.

Polisen

Får du en påminnelse eller ett inkassobrev – invänd och polisanmäl igen. Motivera varför du invänder och skicka med en kopia på tidigare invändning.

Andra tips och råd

På Konsumentverkets och Svensk Handels webbplatser kan du få fler råd och tips om hur du ska göra om du har fått en bluffaktura. Svensk Handel har även en lista med namn och adresser till företag som organisationen anser vara oseriösa.

Du hittar mer information på Integritetsskyddsmyndighetens och Företagarnas webbplatser. På regeringens webbplats finner du fakta om du söker på ”fakturabedrägeri”.