Vad kan jag göra om jag har fått en anmärkning på grund av fel hos er?

Du kan ha fått en betalningsanmärkning på grund av att du exempelvis råkade betala på fel sätt eller för att den som skickade in kravet till oss inte borde ha gjort det.

Vi ska rätta oriktiga, felaktiga eller missvisande uppgifter i våra register och meddela kreditupplysningsföretagen. De måste då göra en ändring i sina register. Du kan läsa mer om rättelse av registrerade uppgifter på webbplatsen.

Rättelse av uppgifter