Hur begär jag rättelse?

Om du vill att vi rättar uppgifter i våra register måste du lämna in en ansökan om rättelse till oss. Du kan läsa mer om rättelse av registrerade uppgifter på webbplatsen.

Rättelse av uppgifter