Skuldkollen har avvecklats

Den 4 april 2023 avvecklade vi vårt skolmaterial Skuldkollen, som riktar sig till högstadiet och gymnasiet samt materialet Hur pratar du pengar med dina barn

Du kan framöver använda vårt privatekonomiska material Koll på cashen som riktar sig till gymnasiet.

Vi har också utvecklat ett material Upptäck välfärden, som handlar om välfärdssamhället.