Privatekonomi för högstadiet

Skuldkollen - Kunskap för livet om pengar och skulder. Lektionsmaterial i privatekonomi för högstadiet.

Skuldkollen för högstdiet avvecklas

Den 4 april 2023 avvecklar vi vårt skolmaterial Skuldkollen.

Du som har använt Skuldkollen högstadiet kan hitta skolmaterial på Konsumentverkets webbplats.

Konsumentverket: Lektionsbanken

Skuldkollen för högstadiet är ett verklighetsnära lektionsmaterial som består av en färdigplanerad lektion. Kärnan i materialet är filmer där eleverna får kunskap genom att diskutera och reflektera över sin egen privatekonomi, och de val de dagligen gör. Materialet tar sin utgångspunkt i kursplanens centrala innehåll i ämnet hem- och konsumentkunskap.

Filmer varvasmed faktabilder och diskussion och tar sikte på elevernas egen privatekonomi. Lärarmanus finns som stöd till dig som håller i lektionen.

Så här använder du spelaren: Klicka på ikonen längst ner i bildspelaren för att öppna lektionen i helskärm. Tabba eller klicka på pilarna för att växla bild. Lektionen används tillsammans med Lärarhandledningen. Tillgänglighet: All text som finns på lektionsbilderna ingår i lärarhandledningen. Transkribering av filmerna hittar du på sidan: Skuldkollens filmer.