Skuldkollen Gymnasiet

Skuldkollen är ett verklighetsnära lektionsmaterial som består av två färdigplanerade lektioner. Kärnan i materialet är filmer där eleverna får kunskap genom att diskutera och reflektera över sin egen privatekonomi och de val de dagligen gör.

Skuldkollen för gymnasiet avvecklas

Den 4 april 2023 avvecklar vi vårt utbildningsmaterial i privatekonomi Skuldkollen.

Framöver ska vi utveckla gymnasiematerialen Koll på Cashen och Upptäck välfärden, som vi utformar i samverkan med andra myndigheter. Att utveckla Koll på Cashen ger oss möjlighet att lyfta privatekonomi brett.

I samarbete med lärare och elever

Skuldkollen är framtagen i samarbete med lärare och elever. Med hjälp av skuldkollen kan eleverna

  • utveckla sin förmåga att självständigt koppla privatekonomiska dilemman till klassrumsdiskussionen
  • visa förmåga att kritiskt och självständigt granska och utvärdera relevant information, utveckla förståelse för hur man söker ny information samt diskutera privatekonomiska företeelser.

Lektion 1

Lektionen tar upp hur du betalar en räkning och vad som händer om du inte betalar. Lektionen tar också upp några av de vanligaste ungdomsskulderna. Eleverna får diskutera ekonomi och vad som är okej att låna till. Avslutningsvis får du lite tips om hur du kan ta hand om din privatekonomi.

Så här använder du spelaren: Klicka på ikonen längst ner i bildspelaren för att öppna lektionen i helskärm. Tabba eller klicka på pilarna för att växla bild. Lektionen används tillsammans med Lärarhandledning Lektion 1. Tillgänglighet: All text som finns på lektionsbilderna ingår i lärarhandledningen. Transkribering av filmerna hittar du på sidan Skuldkollens filmer.

Lektion 2

Lektionen tar upp skadestånd, solidariskt betalningsansvar och vräkning. Eleverna får bland annat fundera på att inställningen till pengar kan påverka relationer. Hur viktigt är det att ha ”rätt” kläder, skor, telefon och till vilket pris måste man passa in?

Så här använder du spelaren: Klicka på ikonen längst ner i bildspelaren för att öppna lektionen i helskärm. Tabba elle klicka på pilarna för att växla bild. Lektionen används tillsammans med Lärarhandledning lektion 2. Tillgänglighet: All text som finns på lektionsbilderna ingår i lärarhandledningen. Transkribering av filmerna hittar du på sidan Skuldkollens filmer.