Orolig för familjens pengar

Många barn känner oro när de tänker på pengar och familjens ekonomi. Du har kanske också frågor om vad som händer om pengarna inte räcker till. Det kan också vara bra att prata med dina föräldrar.