E-tjänst...

Ansökan tvångsförsäljning

Observera

Du kan öppna och fylla i blanketten när du har laddat ned den. Men för att få med alla hjälpfunktioner måste du spara den på din dator och sedan öppna den därifrån. Läs mer om hur du gör:

Tips för att fylla i blankett

KFM 9703 | Ansökan tvångsförsäljning

Utgåva 08 | Utgiven | 1 sida

Skicka ansökan

Du kan ansöka om tvångsförsäljning genom att mejla till oss eller posta din ansökan till vårt kontor i Luleå.
Kronofogden Luleå