mottagningsbevis

bekräftelse som signeras för att visa att en person har tagit emot en handling, till exempel ett krav eller beslut

Synonym: delgivningskvitto

acknowledgement of receipt

confirmation signed to show that a person has received a document, such as a claim or decision