insolvens

inte kunna betala sina skulder och att denna oförmåga inte är tillfällig

Synonym: obestånd

insolvency

unable to pay one’s debts and this inability is not temporary