Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

a-mål

mål om skulder till stat och kommun

Exempel på allmänna mål är skulder som rör skatter, böter och studiemedel.

förkortning av allmänna mål

public cases

cases regarding debts to the central government and municipality

Examples of public cases include debts regarding taxes, fines and student loans.