Invända mot att vi driver in en skuld

Anser du att vi inte ska driva in (verkställa) en skuld? Då kan du invända, men det är endast i ett fåtal situationer som du kan få rätt.

Du kan invända om du anser att det finns hinder mot att vi driver in (verkställer) en skuld. Det är endast i ett fåtal situationer som vi kan besluta att det finns hinder, exempelvis i följande fall:

  • Du eller ditt företag har betalat skulden efter att den fastställdes.
  • Du eller ditt företag har ett krav (fordran) som går att kvitta mot skulden.
  • Du eller ditt företag och den som vill ha betalt (sökanden) har kommit överens om en avbetalningsplan som du följer.
  • Sökanden har inte avbrutit preskriptionstiden (​den tid då sökanden har rätt att kräva in skulden).
  • Skulden ingår i din skuldsanering.

Läs mer om preskription och skuldsanering på dessa sidor.

Observera

Vi kan inte ompröva själva skulden eller omständigheter som hände innan skulden blev fastställd.

Så här gör du

Du kan invända mot skulden genom att kontakta oss och meddela

  1. att du invänder
  2. varför det finns hinder mot att vi driver in skulden.

Beskriv noga varför du invänder. Du kan få rätt i vissa situationer (se ovan).

Bifoga eventuella skriftliga bevis.

Du kan invända genom att:

  • mejla
  • skicka brev
  • ringa.

Tänk på att

Du kan betala skulden till oss och samtidigt invända mot den. I så fall ska du i din invändning också skriva att du har betalat skulden.

Nästa steg

Vi prövar din invändning och beslutar sedan om det finns hinder mot att vi driver in skulden.

Anser du att vårt beslut är felaktigt, kan du överklaga det. Skicka din överklagan till oss så skickar vi den till domstolen för prövning. Hur du överklagar står i beslutet.

Domstolen prövar om kravet är riktigt eller inte. Under tiden för prövningen ligger målet kvar hos oss för indrivning (verkställighet).