Betalningsansvar för företag

Olika regler gäller för företag som inte kan betala sina skulder. Vilka regler som tillämpas beror på vilken företagsform verksamheten bedrivs i.

Enskild näringsidkare

Som enskild näringsidkare är du och företaget samma sak. Det innebär att vi kan göra utmätning hos dig, både för dina privata skulder och för skulder som beror på verksamheten.

Verksamhet i bolagsform

Bolaget är ansvarigt att betala skulderna om du bedriver verksamheten som

  • aktiebolag
  • handelsbolag
  • kommanditbolag
  • ekonomisk förening.

Du som företräder ett företag kan se företagets skulder på Mina sidor. Det krävs att du har rätt roll registrerad hos Bolagsverket. Du hittar mer information på webbplatsen:

Mina sidor

Regler för bolagsmän

Det finns olika regler för bolagsmän, det vill säga delägare i ett handelsbolag och i ett kommanditbolag:

  • Bolagsmän i ett handelsbolag är personligt och gemensamt (solidariskt) betalningsansvariga.
  • Bolagsmän i ett kommanditbolag är helt eller delvis betalningsansvariga. Minst en delägare ska ha obegränsat ansvar, vara en komplementär. Kommanditdelägares ansvar är begränsat till vad de satsat i bolaget.

Den som har ett krav på bolaget bestämmer om hen vill rikta kravet

  • enbart mot bolaget
  • enbart mot bolagsmännen
  • mot både bolaget och bolagsmännen.

Om domen eller beslutet (utslaget) säger att det är bolaget som ska betala, kan vi enbart utmäta bolagets egendom.