Du/företaget kan inte betala

Kan du eller ditt företag inte betala en skuld kan det få olika följder. Vi kan utmäta din lön eller egendom för att betala skulden, eller så kan du tvingas flytta från din bostad (vräkning). Var noga med att lämna korrekta uppgifter så att vi inte utmäter för mycket eller för lite.