Skicka brev eller ansökan

Våra kontor arbetar med olika ärenden så det är viktigt att du skickar ditt ärende till rätt kontor för att få snabb hjälp.

Hittar du inte det du söker är du välkommen att ringa kundservice.

Använd våra e-tjänster

Du kan utföra flera av dina ärenden och ansökningar via våra e-tjänster. Välj alltid e-tjänsten om du har möjlighet. Det ger både snabbare och säkrare handläggning.

Mina sidor

Hit skickar du ditt ärende

Här får du information om vilket kontor du ska skicka ditt brev eller din ansökan till.

Ärenden om krav på att betala eller göra något (betalningsföreläggande eller handräckning)

Ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning

Kronofogdens inläsningscentral
FE 7600
839 86 Östersund

Mottagningsbevis (delgivningskvitto)

Kronofogdens inläsningscentral
FE 7500
839 86 Östersund

Begäran om överlämning till domstol

Du kan begära att domstolen prövar kravet, om den du har kravet mot invänder (bestrider). Din begäran ska innehålla uppgifter som du vill hänvisa till i domstolen. Bifoga även skriftliga bevis. Mejla eller posta din begäran till oss, så skickar vi den till domstolen:

Betalningsföreläggandeenheten
Box 744
801 28 Gävle

Övriga handlingar

Ärenden om

  • komplettering
  • invändning mot krav (bestridan)
  • nedsättning (betalning för att undvika utmätning eller minskning av betalningskravet)
  • återvinning eller överklagan (ansökan om att domstolen ska pröva beslut, det vill säga utslag)
  • återkallelse (dra tillbaka krav på att någon ska betala eller göra något)

kan du skicka till oss via mejl eller per post till

Kronofogdens inläsningscentral
FE 7600
839 86 Östersund

Ansökan om Europeiskt betalningsföreläggande

Kronofogden
Europeiskt betalningsföreläggande
Box 50
971 03 Luleå

Ärenden om att genomföra beslut (verkställighet)

Ansökan om verkställighet

Vilket kontor du ska skicka din ansökan till beror på var i landet den som ska betala eller göra något bor. Fyll i postnumret och klicka på sök.

Skicka ansökan om verkställighet

Nedsättning

Du kan meddela oss om du har fått en delbetalning eller om skulden har minskat via mejl eller per post till

Kronofogden
Box 6
651 02 Karlstad

Återkallelse

Du kan återkalla ditt ärende via mejl eller per post. Vilket kontor du ska skicka till beror på var i landet den som ska betala bor. Fyll i postnumret och klicka på sök.

Skicka ansökan om verkställighet

Övriga handlingar

Övriga handlingar i ett ärende hos verkställigheten kan du skicka till oss via mejl eller per post till det kontor som handlägger ditt ärende.

Våra kontor

Ärenden om skuldsanering

Ansökan om skuldsanering (gäller även fordringsanmälningar, yttranden och ansökningar för dem med skyddade personuppgifter)

Kronofogden
FE 100 Skuldsanering
106 65 Stockholm

Ansökan om omprövning

Ansökan om omprövning kan du skicka till oss via mejl eller per post till

Kronofogden
FE 100 Skuldsanering
106 65 Stockholm

Ombudsbyten och anmälan om konto för borgenär

Kronofogden
Box 925
391 29 Kalmar

Begäran om utbetalning

Har du betalat in för mycket pengar i din skuldsanering kan du skicka en begäran om utbetalning till oss via mejl eller per post till

Kronofogden
Box 50508
202 50 Malmö

Vi hör av oss om vi behöver fler uppgifter från dig så lämna gärna aktuella kontaktuppgifter.

Ansökan om rättelse

En ansökan om rättelse ska du skicka med mejl, post eller fax.

Postadress

Kronofogden
Box 1074
621 21 Visby

Faxa till oss

010-572 27 49

Har du skyddade personuppgifter?

Det är viktigt att du berättar för oss om du har skyddade personuppgifter. Orsaken är att handlingar och uppgifter som finns hos oss oftast är offentliga.

Om du har skyddade personuppgifter

Rekommenderade brev

För att du ska få ett snabbt svar eller hjälp är det viktigt att du ställer eventuella rekommenderade brev till ”Kronofogden” och använder boxadressen till det aktuella kontoret.

Tänk på att

Adressera inte brevet till en enskild handläggare. Ett brev adresserat till en person kan bara hämtas ut på postens utlämningsställe av personen själv, vilket innebär att det tar längre tid innan brevet når oss.

Var ute i god tid

Var ute i god tid när du ska skicka handlingar eller annat till oss. Postnord fraktar allt mer post med tåg i stället för flyg, därför är leveranstiderna något längre än förut.

Vanligtvis kommer ett brev fram över natten – den post som påverkas är främst den som skickas över långa avstånd.

Postnords leveranstider