Vad behöver jag tänka på om jag har en bisyssla?

Vår verksamhet är finansierad med allmänna medel, vilket medför att allmänheten ställer särskilda krav på dig. Ett sådant krav är att inte ha en otillåten bisyssla.

Om du har en bisyssla som kan tänkas vara otillåten bör du som medarbetare upplysa din chef om detta. Du har också en skyldighet att ge information om bisysslan om din chef begär det.