Vad är en otillåten bisyssla?

Otillåtna bisysslor finns i nedanstående fall:

Förtroendeskadlig bisyssla

Förtroendeskadlig bisyssla innebär att du inte får åta dig en bisyssla som medför risk för att förtroendet för din opartiskhet kan rubbas eller skada Kronofogdens anseende. Det behöver alltså inte ha uppkommit någon skada utan det räcker med att det finns en risk för att allmänheten ifrågasätter din opartiskhet på grund bisysslan.

Vissa typer av bisysslor är sällan förtroendeskadliga. Det är till exempel fackliga-, politiska- eller andra ideella förtroendeuppdrag.

Arbetshindrande bisyssla

En arbetshindrande bisyssla innebär att bisysslan är otillåten om den tar så mycket av din fritid i anspråk att du inte kan fullgöra ditt arbete på Kronofogden.