Vad är en bisyssla?

En bisyssla är i princip varje typ av sysselsättning som du som anställd har vid sidan av din anställning. Det kan till exempel vara en annan anställning, ett uppdrag, föreningsverksamhet eller egen verksamhet. Omfattningen på sysselsättningen och om ersättning erhålls eller inte, saknar betydelse för om det ska betraktas som en bisyssla. En bisyssla kan många gånger vara förenlig med ditt arbete hos Kronofogden, men vissa bisysslor bedöms som otillåtna.