Vad är förenklad delgivning?

Om ditt mål går till domstol kan du få information om nya handlingar genom så kallad förenklad delgivning. Det betyder att du inte behöver svara att du har tagit emot handlingarna.

Så här går det till:

  1. Domstolen skickar ett brev med handlingarna till din senast kända adress (det kan vara en mejladress om du har lämnat en sådan). Om adressen inte kan användas skickar domstolen brevet till din folkbokföringsadress, om den inte redan har använts.
  2. Nästa arbetsdag skickar domstolen ett kontrollmeddelande till samma adress. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du snarast kontakta domstolen.

Domstolen anser att du har tagit del av handlingen två veckor efter att domstolen skickade det första brevet till dig. Om det första brevet exempelvis skickades till dig den 1 april anses du vara delgiven den 15 april.

Observera

Tänk på det här så länge målet pågår:

  • Meddela domstolen om du byter bostadsadress eller e-postadress.
  • Meddela domstolen i förväg om du inte kan läsa din post.
  • Du kan få handlingar med förenklad delgivning, även om ditt mål blir överklagat till en annan domstol.