Vem kan få näringsförbud?

I följande situationer kan en person få näringsförbud:

  1. Personen döms för grova ekonomiska brott.
  2. Personen betalar inte skatt eller avgifter. Det rör sig om stora belopp eller att hen inte betalat under lång tid.
  3. Personen driver ett företag som försatts i konkurs.