Vem beslutar om näringsförbud?

Det är domstolen som beslutar om näringsförbud. Den som bryter mot ett näringsförbud eller ett tillfälligt näringsförbud kan dömas för överträdelse av näringsförbud.