Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Hur vet jag om en person har näringsförbud?

Vill du veta om en person har näringsförbud ska du i första hand vända dig till Bolagsverket som för register över näringsförbud och tillfälliga förbud.

Bolagsverket: Näringslivsregistret