Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Jag ska få skadestånd – hur får jag mina pengar?

Om den som ska betala inte gör det, kan du få stöd av oss. När domen inte längre går att överklaga får du ett brev från oss med blanketten ”Ansökan om verkställighet (skadestånd på grund av brott)”.

Du kan ansöka om vår hjälp att driva in skadeståndet via vår e-tjänst. Du kan också vänta tills du får brevet med blanketten eller ladda ned blanketten från webbplatsen.

Få ditt skadestånd