Vad gör jag om kravet inte stämmer?

Om du redan har betalat eller om du anser att kravet är fel, kan du invända mot (bestrida) kravet. Du invänder skriftligen till oss, vanligtvis senast tio dagar från att du tagit del av kravet. Om den som ansökt eller hens ombud vill gå vidare med kravet överlämnar vi det till domstolen för prövning.

Är kravet fel kan du invända (bestrida)