Varför har jag fått ett krav på att betala (ett föreläggande)?

Det är ett krav från någon som anser att du är skyldig hen pengar. Personen vill få sitt krav fastställt i ett beslut, så kallat utslag.

Någon vill att du ska betala