Kan uppgifter hos er ge en betalningsanmärkning?

Kreditupplysningsföretagen kan ge dig en betalningsanmärkning för uppgifter hos oss i följande fall:

  • Du som är privatperson/enskild företagare – när du har fått ett beslut (utslag) om att du ska betala ett krav.
  • Du som har ett företag – när vi får in en ansökan om att någon har ett krav mot dig (betalningsföreläggande).
  • När det i våra register finns uppgifter om att du har skulder till staten eller kommuner, exempelvis obetalda skatter, underhållsstöd eller felparkeringsavgifter.
  • När vi fattat beslut om att inleda en skuldsanering.

Särskilda regler för skulder till stat och kommun

Särskilda regler gäller för skulder till staten och kommuner, till exempel obetalda skatter, underhållsstöd eller felparkeringsavgifter. Vi kallar det för allmänna mål.

Reglerna innebär att uppgifter om skulder till stat och kommun inte leder till en betalningsanmärkning förrän du har fått möjlighet att betala eller invända mot kravet.

Det är därför extra viktigt för oss att utreda din adress, om betalningskravet kommer i retur. Vi skickar kravet till din nya adress och först därefter skickar vi uppgifter till kreditupplysningsföretagen – om du inte hunnit betala.

Observera att de särskilda reglerna gäller uppgift om

  • allmänna mål för fysiska personer som inte är näringsidkare och
  • bara för mål som kommit till oss efter den 1 december 2018.

Vissa skulder kan få sekretess

Under vissa förutsättningar kan du få sekretess på en skuld hos oss. Det innebär att

  • uppgiften inte längre är offentlig
  • vi inte lämnar ut uppgiften
  • kreditupplysningsföretagen ska ta bort den betalningsanmärkning som uppstod när skulden registrerades för indrivning hos oss.

Äldre skulder som du har betalt har förstärkt sekretesskydd. Det betyder att de mer sällan orsakar en betalningsanmärkning när en ny skuld uppstår.