Hur länge finns uppgifterna om betalningsanmärkning kvar?

Uppgifterna finns kvar i kreditupplysningsföretagens register olika länge beroende vem du är och din situation:

  • Du är en privatperson – betalningsanmärkningen finns kvar i tre år.
  • Du är en juridisk person – betalningsanmärkningen finns kvar i fem år.
  • Du har skuldsanering – betalningsanmärkningen finns kvar i fem år från när skuldsaneringen inleddes. Pågår betalningsplanen längre än fem år försvinner uppgiften när betalningsplanen är klar. Vid skuldsanering för företagare är motsvarande tid tre år.