”När jag kom hit kände jag genast att jag hamnat rätt”

Åtta. På en timme är det så många gånger Soheil betonar att han är en liten del i en stor helhet – med lite olika formuleringar. Men han började mer isolerat, som ensam verksjurist på kontoret i Göteborg.

Soheil, verksjurist på rättsavdelningen.

Soheil jobbar på Kronofogdens rättsavdelning med att stötta hela myndigheten inom juridiska frågor, mest med frågor om digitalisering. Avdelningen bildades samma år som han anställdes – han hjälpte till att bygga upp den tillsammans med de andra verksjuristerna. Som satt på andra sidan Sverige. Lite av en utmaning, men han blev väl omhändertagen av kollegorna i Göteborg.

– Jag kunde vända mig till vem som helst, på vilken avdelning som helst. Alla hade egna arbetsuppgifter, men ingen knorrade för att de behövde hjälpa mig.

Jobbar med juridik som förenklar

Även i det juridiska känner Soheil att han har hamnat rätt – här kan han bidra till den rättsliga utvecklingen. Bland annat med Kronofogdens digitala tjänster som gör kontakten med myndigheten enklare, både för skuldsatta och de som vill ha betalt. Han har också jobbat med en handledning om den nya förvaltningslagen.

– Det sista låter tråkigt. Men i mitt jobb kan tråkigt vara bra – det betyder att allt fungerar, säger Soheil och ler.

Sedan blir han allvarlig och lägger till:

– Det var ett stort arbete att se till att vi levde upp till lagens nya krav.

Nytt och nytta är det bästa

Roligast, tycker han, är att stöta på frågor som inte har en självklar lösning.

– Frågor om AI och maskininlärning, där finns inget färdigt regelverk. Då får man kavla upp ärmarna och jobba från scratch.

Att se effekten av ens arbete ligger också högt på listan över jobbets guldkorn.

– Som digitaliseringsarbetet – att se till att det finns digitala tjänster som gör att människor kan kontakta oss på sina egna villkor.

Allt är ett lagarbete

Det är tydligt att samarbete och gemenskap präglar Soheils arbetsplats. Kanske är det just det som gör att han så ofta poängterar att han är en av de många som bygger en katedral. Men vad är det för katedral de bygger?

– Vi har en viktig funktion i samhället. Vi gör verklighet av domslut. Det kan innebära svåra och ingripande beslut för människor. Det måste vi vara ödmjuka inför. Olika intressen ska tas omhand så att ingen kommer i kläm. Och om vi gör ett bra arbete då kan människor lämna oss med en känsla av förtroende i stället för frustration.

Kort om Soheil

Titel: verksjurist

Avdelning: Rättsavdelningen

Bakgrund: jur.kand. Umeå universitet. Har också utbildat sig till domare. Tidigare har han arbetat med utvecklingsfrågor på Domstolsverket.