”Jag tror aldrig att jag kan bli fullärd här!”

Efter sex år på Kronofogden ser Cecilia hur jobbet fortsätter att bjuda på komplicerad juridik, utvecklingsmöjligheter och flexibla arbetsformer. Hon jobbar inom den summariska processen, men vad är det egentligen?

Cecilia, kronofogde.

Juristen Cecilia beskriver summarisk process som ett ”domstolsförfarande light”. Hon är kronofogde på den summariska processens virtuella juristsektion och har varit på myndigheten sedan 2017.

– En summarisk process är skriftlig. I vissa situationer kan den vara ett alternativ till en mer omfattande rättslig process, förklarar hon.

Förutom att handlägga ansökningar om särskild handräckning ger sektionen juridiskt stöd till enheterna för betalningsföreläggande.

– Särskilda handräckningar rör olovliga åtgärder och så kallade besittningsrubbningar: till exempel att någon har blockerat en annans väg eller vägrar ge ifrån sig egendom. Vanlig handräckning kan handla om att någon ska flytta eller uppfylla något annat krav (som inte är betalning).

Virtuell sektion, verklig sammanhållning

I Cecilias virtuella sektion är kollegorna utspridda från Luleå i norr till Visby i söder.

– Det funkar jättebra: gruppen är både ambitiös och kompetent, men framför allt har vi väldigt kul ihop och är bra på att hjälpas åt. Vi möts digitalt, men detaljer som att alltid ha kameran på skapar ändå samhörighet.

Utmanande arbetsuppgifter och komplicerad juridik bidrar till att Cecilia trivs i sin roll.

– Som bäst är det när jag och kollegorna reder ut problem tillsammans: från komplicerade frågor vi jobbat länge för till lösningar som underlättar och effektiviserar verksamheten.

Utveckling i liten och större skala

Cecilia ser många möjligheter att växa på jobbet tack vara bland annat tvärfunktionella grupper, erfarenhetsutbyten i sakfrågor och utbildningar.

– Vi är bra på att kunskapsdela, som när kollegor från olika avdelningar lär upp varandra inom varierande fokusområden. Samtidigt som det fortbildar enskilda medarbetare gör det också att vi kan hjälpas åt över sektionsgränserna när det behövs.

Ett samhällsuppdrag som gör skillnad – på riktigt

För Cecilia passar det bra att jobba statligt.

– Jag företräder gällande rätt, inte enskilda intressen. Som myndighet ska vi förhålla oss sakligt och opartiskt så att lagar tillämpas konsekvent och rättssäkert – det är ett uppdrag att värna om.

Att slå vakt om allas rätt ser hon som en viktig del av uppdraget.

– På ett mer övergripande plan inom särskild handräckning handlar det om att vi ska respektera ägande- och nyttjanderätter i vårt demokratiska samhälle. Att inte tillåta att någon tar sig rätt på någon annans bekostnad är en viktig grundprincip.

Seglar på lugnt vatten

Jobbet i all ära, men en minst lika värdefull tillvaro väntar efter kontorstid. Cecilia tycker att balansen mellan arbete och privatliv funkar fint på Kronofogden.

– Ingen förväntar sig att jag ska jobba mer än överenskomna timmar. Jag kan återhämta mig och har energi kvar till familjen – vi gillar till exempel att samlas för aktiviteter kring och på vatten.

Kort om Cecilia

Titel: kronofogde

Enhet: Juristsektion betalningsföreläggande

Bakgrund: Jur.kand. Arbetat på advokatbyrå efter studierna, sedan som tingsnotarie och beredningsjurist vid domstol. Började på Kronofogden 2017, då inom verkställighet.