”Vi möter utsatta människor och vi måste kunna lyssna”

Under loppet av några timmar kan hon fungera som konsult, beslutsfattare, projektledare och utbildare. Kronofogden Andra möter människor i kris och när de förstår hennes argument känns jobbet extra meningsfullt.

Andra, kronofogde på Juristenheten.

Ingen dag är den andra lik

Det känns bra att det går att göra skillnad, säger Andra. Det är väldigt spännande att ha möjlighet att gå in i olika roller under en och samma dag. Andra har jobbat som kronofogde i flera år och ingen dag är den andra lik.

Som kronofogde skriver Andra rättsutredningar, fattar beslut, svarar på remisser, skriver yttranden till domstolar, och svarar på frågor från både allmänheten och parter i enskilda ärenden. I hennes roll ligger också att vara juridiskt stöd till kronoinspektörer och hjälpa till att ta fram utbildningar.

Lyhörd, uthållig och hjälpsam

En del av Andras jobb handlar om att fatta beslut. Beslut som ofta har stora konsekvenser för de inblandade.

– Vi möter människor i kris. Det är betyder mycket för mig att man verkligen förstår hur jag har resonerat i ett beslut. Det är viktigt att personen förstår mina argument och hur han eller hon kan agera. Det ser jag som centralt i myndighetsutövandet.

Andra talar också om vikten av att vara lyhörd.

– Vi möter utsatta människor och vi måste ha förmågan att lyssna. Vi behöver vara både hjälpsamma och opartiska, samtidigt. En annan viktig egenskap är att man är uthållig och kan hantera pressade situationer.

Både brett och smalt

Som jurist uppskattar Andra att jobba brett med olika juridiska frågeställningar.

– Vi kronofogdar arbetar med kvalificerad juridik inom obeståndsrätten, men tillämpar också många olika rättsområden. Offentlighet och sekretess är ett exempel. Ibland har vi möjlighet att gräva ner oss i en riktigt smal fråga som vi inte arbetar med till vardags.

Andra har ett stort intresse för fastighetsförsäljning. Det har lett till att hon fått möjlighet att fördjupa sig i området, bland annat genom att själv sälja fastigheter på Kronofogdens auktioner.

– En av alla de saker jag uppskattar med mitt jobb är kombinationen av teamarbete och individuellt ansvar. Dessutom är det väldigt lärorikt att ha möjlighet att prata med erfarna kollegor innan jag själv fattar ett beslut.

Kort om Andra

Titel: kronofogde

Avdelning: Juristenheten

Bakgrund: jur.kand, Lunds universitet. Tingsmeritering Kristianstads tingsrätt.