Upptäck välfärden

Studiematerialet Upptäck välfärden utgår från elevernas vardag och hjälper dem att själva upptäcka det svenska välfärdssystemet.

Materialet har tagits fram för att stärka attityder och normer hos ungdomar, och på så sätt förhindra missbruk av välfärdssystemen. Tanken är också att ungdomarna ska få en förståelse för hur välfärden fungerar, sin egen roll och varför vi behöver vara rädda om den.

Om studiematerialet

Studiematerialet är framtaget för att svara mot läroplanen i samhällskunskap för gymnasiet och särskilt för Samhällskunskap 1.

  1. Del ett består av en film och en övning och handlar om att förstå välfärden.
  2. Del två består av en film med efterföljande diskussion och handlar om att värna välfärden samt vad det kan få för konsekvenser att bryta mot välfärdens villkor.

Materialet har tagits fram i samarbete med Skatteverket och CSN.

Du hittar materialet på

Upptäck välfärden: Ett studiematerial om att förstå och värna våra gemensamma resurser