Koll på cashen

Koll på cashen är ett undervisningsmaterial i privatekonomi och konsumenträtt för gymnasieskolan.

Materialet är anpassat till undervisning i samhällskunskap årskurs 1 och framtaget utifrån läroplanen Gy11.

Syftet med Koll på cashen är att öka ungdomars intresse och kunskap i privatekonomi.

Koll på cashen består av

  • fyra filmer med olika teman – budget, avtal, skuld samt spara och låna
  • en film om det ekonomiska kretsloppet
  • en lärarhandledning
  • ett quiz.

Koll på cashen är ett samarbete mellan Finansinspektionen, Konsumentverket och oss. Materialet är framtaget i samarbete med lärare och elever.