Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Barn kan få skulder

Du som är under 18 år ska inte kunna skuldsätta dig genom att köpa saker på faktura eller ingå avtal. Trots reglerna händer det att barn får skulder, ofta på grund av köp, skatt, böter eller skadestånd.

Regler för barn och unga

Det finns regler som ska hindra barn och unga från att skuldsätta sig. Är du under 18 år får du inte på egen hand köpa saker på avbetalning eller faktura, eller ingå ett avtal som innebär att du skuldsätter dig. Du får till exempel inte köpa en mobil eller kläder och betala i efterhand.

Ett avtal som kan leda till att du får skulder ska godkännas av dina föräldrar (vårdnadshavare) och av kommunens överförmyndare eller överförmyndarnämnd för att vara giltigt.

Barn kan ändå få skulder

Trots reglerna händer det att du som är under 18 år får skulder. Orsaken kan vara att dina föräldrar och kommunens överförmyndare godkänt ett avtal som innebär att du skuldsätter dig.

Du som är under 18 år kan också bli skuldsatt för att du inte kan betala skatt, böter eller skadestånd. Då är det vi på Kronofogden som hjälper den som har rätt att få betalt.

Om du får en faktura från någon som vill ha betalt

Kontakta överförmyndaren

Har du fått en faktura för att du köpt något eller för att du ingått ett annat avtal som innebär skuldsättning? Om du gjorde köpet innan du fyllde 18 år kan du kontakta kommunens överförmyndare. Överförmyndaren ska godkänna avtal som innebär att du skuldsätter dig.

Har inte överförmyndare godkänt ett köp eller avtal som innebär att du skuldsätter dig? I så fall kan du invända mot (bestrida) fakturan.

Observera att du i vissa fall kan bli skuldsatt utan att överförmyndaren godkänner skulden. Ett exempel är om du får en tilläggsavgift för att du inte betalat bussbiljetten.

Konsumentverket har mer information om hur du invänder mot (bestrider) en faktura.

Bestrida felaktig faktura

Kontakta den som vill ha betalt

Det är viktigt att du kontaktar den som säger att du ska betala, till exempel via mejl.

Om du får ett brev från oss

Du och dina föräldrar får ett brev

Om den som vill ha betalt inte får det, kan hen vända sig till oss för att få ett beslut om att du är skyldig att betala. Du som är över 15 år, men under 18 år, får då ett brev (ett föreläggande) från oss. Dina föräldrar (vårdnadshavare) får också information om brevet.

Om du är under 15 år får du inget brev från oss. Då är det bara dina föräldrar som får ett brev.

Brevet innehåller ett krav på att betala eller göra något. Du kan bli skyldig att göra det som står i kravet. Vi har inte tagit ställning till om kravet är rätt eller fel.

Viktigt att dina föräldrar svarar

Dina föräldrar ska svara att de har tagit emot kravet. Nästa steg är att de ska ta ställning till om kravet är rätt eller fel. Sedan ska de agera. Eftersom du är under 18 år är det dina föräldrar som ska ta ställning och agera för dig.

Vad innebär det att agera?

Om du och dina föräldrar anser att kravet är rätt, och du kan betala, ska du betala direkt till den som vill ha betalt. Om du och dina föräldrar anser att kravet är fel ska dina föräldrar invända mot (bestrida) kravet. Då ska de även förklara varför kravet är fel.

Om dina föräldrar inte agerar

Om dina föräldrar inte tar ställning och agerar kan vi besluta att du är skyldig att betala eller göra det som står i kravet. Därför är det viktigt att de läser igenom brevet och gör det som står där.

Vi kontaktar överförmyndaren

Vi skickar en kopia av brevet till kommunens överförmyndare.

Du och dina föräldrar kan läsa mer på vår webbplats:

Om vi beslutar att du är skyldig att betala

Vi försöker driva in skulden om

  • du får ett beslut där det står att du är skyldig att betala eller göra något (ett utslag) och
  • den som vill ha betalt begär vår hjälp.

Du och dina föräldrar (vårdnadshavare) får då ett brev från oss. Vi kommer också att kontakta kommunens överförmyndare.

Du kan läsa mer på vår webbplats:

Kravet är fastställt – du ska betala eller göra något

Om skulden gäller skatt, böter, skadestånd

Skulder på grund av skatt

Du som är under 18 år kan få ett brev från oss för att du inte har betalat skatt. Du behöver till exempel betala skatt om du säljer fonder eller en fastighet som du ärvt. Du kan läsa mer på Skatteverkets webbplats.

Skattekonto

Skulder på grund av en dom i domstol

Du som har fyllt 15 år kan ha dömts av en domstol att betala böter eller skadestånd. Om du inte betalar din skuld i tid, riskerar du att skulden lämnas till oss.

Är du under 18 år kan dina föräldrar (vårdnadshavare) bli skyldiga att betala skadeståndet. Det står i så fall i domen.

Du och dina föräldrar kan läsa mer på vår webbplats:

Betala skadestånd

Skulder på grund av tilläggsavgift

Om du har fyllt 15 år kan du få en tilläggsavgift om du inte har betalat bussbiljetten. Då är det viktigt att du betalar så att inte skulden går till oss.

Det finns hjälp att få

I din kommun finns budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa dig och dina föräldrar (vårdnadshavare). Det kostar inget. Du hittar kontaktuppgifter via Konsumentverkets vägledning:

Kommunal budget- och skuldrådgivning

Du kan också läsa mer på vår webbplats. Har du frågor är du välkommen att ringa eller mejla till vår kundservice.

Kundservice svarar