Wax deyman ah laguuguma laha, laakin waxaad welwel ka qabtaa dhaqaalaha – nala soo xiriir

Wax deyman ah laguuguma laha miyaa, laakin saas oo ay tahay waxaad welwel ka qabtaa dhaqaalahaaga? Waxaan ku siineynaa taageero iyo hagitaan.

Maxay Kronofogden sameysaa?

Waa badanyihiin dadka ka welwelsan in ay lumiyaan xakamaha dhaqaalahooda. Waxaan u aragnaa in aqooni ay muhiim tahay si dhaqaalaha leesugu miisaamo.

Shaqadeenna ka hortagga ahi waxay ku saabsantahay in aan faafinno korna u qaadno macluumaadka ku aaddan dhaqaalaha qofka u gaarka ah.

Yaan wada shaqeyn la leennahay?

Waxaan wada shaqeyn la leennahay

  • Hey’ado kale oo dowladeed oo fara badan, tusaale ahaan Konsumentverket iyo Finansinspektionen,
  • Ururro kale iyo bangiyo,
  • Iskoollo iyo macallimiin si aannu si wadajir ah kuugu taageerno.

Su’aalo ma qabtaa?

Haddii aad welwelsantihid oo aad su’aalooyin qabtid – la xiriir adeeggeenna macaamiisha. Waxaan ku siineynaa taageero iyo hagitaan, xitaa haddii aysan jirin deyman agteenna kuu yaalla.

Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa lataliyaha miisaniyadda- iyo deymanka ee degmadaada.

Macluumaad la xiriira:

Degmadaada la xiriir

Sammanfattning på svenska

Inga skulder, men orolig för ekonomin – hör av dig

Saknar du skulder, men är ändå orolig för din ekonomi? Vi ger stöd och vägledning.

Vad gör Kronofogden?

Det är många som är oroliga för att tappa kontrollen över sin ekonomi. Vi tror att kunskap är viktigt för att behålla balansen i ekonomin.

Vårt förebyggande arbete handlar om att sprida information och öka kunskapen om privatekonomi.

Vilka samarbetar vi med?

Vi samarbetar med

  • flera andra myndigheter, exempelvis Konsumentverket och
    Finansinspektionen,
  • med andra organisationer och banker,
  • skolor och lärare för att tillsammans stödja dig.

Har du frågor?

Om du är orolig och har frågor – ta kontakt med vår kundservice. Vi ger stöd och vägledning, även om du inte har en skuld hos oss.

Du kan också kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare.

Hallå konsument – Kommunal budget- och skuldrådgivning