Haddii aadan deyn iska bixin waxaa lagu saari karaa calaamad ah in aadan lacagaha iska bixin

Haddii aadan deyn iska bixin waxaa lagu saari karaa calaamad ah in aadan lacagaha iska bixin – ama waa lagu calaameynayaa sida badanaa loogu yeeraba. Cidda ku shaqada leh calaameynta dadku waa shirkadaha deyn bixiyayaasha macluumaadka siiya. Sidoo kalana waa iyaga cidda aad la xiriireysid haddii aad su’aalo ka qabtid waxa keenay in lagu calaameeyay.

Maxay tahay sababta laguugu saari karo calaamad ah in aadan lacagaha iska?

Marka laguugu leeyahay deyn aadan bixineyn waxay cidda deynka kugu lihi caawimaad weydiisan kartaa Kronofogden. Ka dibna waxaa deynkaaga lagu qorayaa diiwaankeenna. Markaas waxaa macluumaadkaas heli kara shirkadaha deymanka ka warbixiya, taasina waxay ka dhigantahay in lagu saaray calaamad ah in aadan lacagaha iska bixin.

Marka laga hadlayo dadka shacabka ah ee aan ganacsatada ahayn, kama gudbineyno macluumaad xagga deynta ah oo ku aaddan kiisas guud, waxaan taas loola jeednaa deymanka khuseeya tusaale ahaan canshuur aan la bixin, ganaax ama lacagta uu bixiyo waalidka aysan carruurtu la degganeyn, ilaa inta laga dhaafayo waqtigii lacagta la bixin lahaa (waqtigi ogeysiinta) ee markaasna aan weli la bixin lacagta. Waxay taasi ka dhigantahay in dadka shacabka ahi ay haystaan laba usbuuc in ay lacagta isaga bixiyaan inta tusaale ahaan deyn canshuureed uusan keenin in qofka la calaameeyo.

Sideed ku ogaaneysaa in calaamad lagu saaray?

Si fudud ayaad ku ogaan kartaa in calaamad lagu saaray adigoo la xiriiraya shirkadaha macluumaadka siiya deyn bixiyayaasha.

Annagu kama jawaabi karno su’aalo ku aaddan calaamad ah in aadan lacagaha iska bixin. Taasna waxaa sabab u ah in calaamadeynta lacag iska bixin-la’aanta ay keeni karaan dhacdooyin aysan Kronofogden wax shaqo ah ku lahayn.

Yaa qofka ka tirtiraya calaamadda?

Waa shirkadaha ka tala bixiya deymanka kuwa calaamadda kaa tirtiri kara.

Macluumaad la xiriir:

Integritetsskyddsmyndigheten

Sammanfattning på svenska

Betalningsanmärkning

Om du har en skuld som du inte betalar kan du få en betalningsanmärkning – eller en prick som det ofta kallas. Det är kreditupplysningsföretagen som beslutar om betalningsanmärkningar. Det är också till dem du ska vända dig om du har frågor.

Den 1 december 2018 började nya regler gälla för skulder till staten och kommuner. Det kan exempelvis gälla obetalda skatter, underhållsstöd eller böter, det vi kallar för allmänna mål.

De nya reglerna innebär att uppgifter om dessa skulder inte leder till en betalningsanmärkning förrän du har fått möjlighet att betala eller invända mot kravet.

Detta innebär också att det blir extra viktigt för oss på Kronofogden att utreda din adress, om betalningskravet (avin) kommer i retur. Först efter denna utredning får vi skicka uppgifter till kreditupplysningsföretagen, om skulden fortfarande är obetald när den aviserats på den nya adressen.

Hur får du reda på om du har en anmärkning?

Vill du veta om du har en betalningsanmärkning ska du ta kontakt med ett av kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över alla kreditupplysningsföretag.

Integritetsskyddsmyndigheten

Vilken information finns hos kreditupplysningsföretagen?

Kreditupplysningsföretag har register med information om personer och företag. Där registreras bland annat uppgifter om inkomst, fastighet och även betalningsanmärkningar. Vissa av uppgifterna hämtar de från oss.