Deynkaagu wuu ku jiri karyaa waxyaabaha qarsoodida ah

Deymankaaga annaga agteenna waa laga dhigi karaa kuwo qarsoodi ah. Xitaa kiisas kale oo noo kaa agyaal wey khuseyn kartaa taasi, tusaale ahaan in guri lagaa saaray (guri khasab lagaaga saaray). Markaas macluumaadka cid kasta iskama heli karto. Waxay taasi ka dhigantahay in aanan macluumaadka cid kale siineynin.

Maxaad sameyn kartaa si aad u heshid in waxaaga la qariyo?

Ma codsan kartid in waxaaga sir laga dhigo. Deynka si ootomaatik ah ayaan sir uga dhegeynaa haddii shuruudaha qaar la buuxiyo. Haddii deynka laga dhigo mid qarsoodi ah waa la tuurayaa macluumaadka ay hayaan shirkadaha deymanka ka warbixiya.

Maxay yihiin shuruudaha ay tahay in la buuxiyo?

Waa deymanka Kronofogden u yaalla in ay khasab ku ururiso kuwa sirta laga dhigayo. Laga billaabo 1 diseember 2018 waa la beddelay xeerarka wax sir ka dhigidda.

Shuruudaha soo socda waa in la buuxiyo si macluumaadka deynka ku aaddan sir looga dhigo:

 • In aysan jirin wax deyman ah oo la diiwan geliyay labadi sano ee ugu dambeeyay.
 • In aad bixisay lacagti deynka ahayd, oo ay ku jiraan dulsaarka, lacagihi ganaax ah ee laga yaabo in ay jiraan iyo lacagti asalka ahayd, amaba in kiiskii ay la noqotay ciddii dooneysay in lacagta loo mego.
 • In aan labada sano ee xiga laguugu yeelan wax deyn cusub ah ka dib marka deynka sir laga dhigo.

Haddii aad waqtiigi ogeysiinta ku bixisay deynka la xiriira tusaale ahaan canshuur aan la bixin, lacagta waalidka aysan carruurtu la joogin uu bixiyo ama ganaax (deymanka dowladda) waxay macluumaadka deymankaasi mar walba ahaanayaan ku qaarsoodi an. Taasi waxay khuseysaa oo keliya dadka shacabka ah, taasoo loola jeedo dadka shacabka ah ee aan ganacsatada ahayn, waxayna khuseysaa oo keliya deymanka dowladda, degmooyinka ama maamul gobaleedyada ee annaga Kronofogden ah naga ag diiwaangashanaa 1 diseembar ee 2018.

Xeerarka sirtu xitaa wey khuseeyaan haddii ay deyman kale yimaadaan labada sano ee xigta. Haddii aad deynkaagi bixisay markii uu dhamaaday waqtigi ogeysiintu ka dib ee uu deyn kale ku galo qarinta deynkaagi hore waxay meesha ka baxeysaa ugu horreyn haddii aadan deynka cusub ku dhiibin waqtigi ogeysiinta.

Macluumaad aan marnaba sir laga dhigi karin

Waxaa sidoo kale jira macluumaad ay hayso Kronofogden oo aan sir laga dhigi karin. Waxay kuwaasi khuseeyaan deymanka ay leeyihiin dadka shacabka ah iyo shirkadaha. Deymankaas annaga ayaa meel isla dhigeyna annagoo ka gaareyna, waxa loogu yeero go’aan xukun ah. Go’aan xukun ah abidkiis lagama dhigi karo qarsoodi.

Sidoo kale go’aannadeenna, tusaale ahaan warbixinnada ku aaddan baaritaankeenna xagga hantidaada ama go’aan ku aaddan qaan sheegashada, lagama dhigi karo qarsoodi. Go’aamada noocan ah waxaad uga fogaan kartaa in aad si degdeg ah u dhiibtid deymanka si aanan ugu baahan in aan sameyno wax baaritaan ah.

Maxaa dhacaya haddii aadan shuruudaha buuxineynin?

Haddii aadan shuruudaha buuxineynin deymankaagu cid walba wey u furanyihiin.

Macluumaad dheeraad ah iyo liis ay ku qoranyihiin shirkadaha ka warbixiya deymanka waxaad ka heleysaa barta intarneetka ee Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten

Sammanfattning på svenska

Sekretess

En skuld som ska drivas in av oss kan omfattas av sekretess. Även uppgifter om annat, exempelvis vräkning (avhysning), kan vara sekretessbelagt.

Sekretess innebär att uppgiften inte längre är offentlig och att vi inte lämnar ut uppgiften.

Krav för att en skuld ska omfattas av sekretess

Sekretess kan gälla uppgifter om skulder som funnits för indrivning. Det gäller både för skulder till staten, till exempel obetalda skatter och underhållsstöd, och skulder till privatpersoner och företag.

Krav för dig som driver företag

För dig som driver företag ställs följande krav för att uppgifterna om en skuld ska omfattas av sekretess:

 • Du har ingen skuld som registrerats under de senaste två åren.
 • Du har betalat skuldbeloppet, inklusive ränta, eventuell dröjsmålsavgift och grundavgift, alternativt att målet har återkallats av den som vill få betalt.
 • Du får ingen ny skuld under de följande två åren efter det att en skuld sekretessbelagts.

Krav för dig med äldre skulder

Är du en privatperson (fysisk person) med en skuld som registrerats före den 1 december 2018? Då gäller samma krav för dig som för företagare.

Krav för dig med nyare allmänna skulder

Är du en privatperson (fysisk person) utan egen näringsverksamhet och med allmänna skulder (obetalda skatter, underhållsstöd eller böter) som registrerats hos oss efter den 1 december 2018? Då gäller följande:

 • Har du betalat en skuld som rör allmänna skulder inom avitiden så kommer uppgiften om den skulden alltid att ha sekretess.
 • Det gäller även om det kommer andra skulder inom de följande två åren.
 • Har du betalat din skuld efter avitiden och får en ny skuld tappar den förra skulden sekretesskyddet först om du inte betalar den nya skulden inom avitiden.

Uppgifter som alltid är offentliga

Följande uppgifter är alltid offentliga:

 • utslag
 • våra beslut.

Det här är ett utslag

När en skuld till privatpersoner och företag fastställs hos oss sker det genom ett utslag (beslut). Detta utslag är alltid offentligt. Det kommer alltså att finnas kvar en offentlig uppgift om att någon har ansökt om att få betalt från dig (ett så kallat betalningsföreläggande), och att vi därefter har fastställt att du har den skulden.

Samma sak gäller vid handräckning, det vill säga om det fastställs att du ska göra något, till exempel lämna tillbaka ett föremål.

Exempel på beslut som alltid är offentliga

Det här är exempel på beslut som alltid är offentliga

 • en rapport där vi utreder dina tillgångar,
 • ett beslut om utmätning.

Sådana beslut kan du undvika genom att snabbt betala skulden så att vi inte behöver göra någon utredning.

Du kan inte ansöka om sekretess

Du kan inte ansöka om sekretess. Skulden blir automatiskt sekretessmarkerad hos oss om kraven är uppfyllda.

När får du en betalningsanmärkning?

Du kan få en betalningsanmärkning om du har skulder hos oss. Vi lämnar ut uppgifter om skulder till kreditupplysningsföretagen direkt när uppgiften registreras i vårt register. Kreditupplysningsföretagen ger dig i sin tur en betalningsanmärkning.

När det handlar om privatpersoner som inte driver företag, lämnar vi inte ut uppgiften om en skuld i allmänt mål, det vill säga skulder för obetalda skatter, böter eller underhållsstöd, förrän tiden för att betala (avi-tiden) har gått ut, och skulden fortfarande är obetald. Det betyder att privatpersoner har två veckor på sig att betala innan till exempel en skatteskuld orsakar en betalningsanmärkning.

Om din skuld omfattas av sekretess

Om din skuld omfattas av sekretess ska kreditupplysningsföretagen ta bort uppgiften om skulden och den betalningsanmärkning som uppstod när skulden registrerades för indrivning hos oss.

Vad kan du göra om du får en betalningsanmärkning?

Observera att det finns många olika skäl till en betalningsanmärkning. Om du misstänker att du har fått en anmärkning är det därför säkrast att kontrollera med något av kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över vilka kreditupplysningsföretag som finns.